^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Forum Młodych Ludowców jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i propagowanie demokratycznych zachowań, szczególnie w środowisku ludzi młodych. Nasz nowoczesny i dynamiczny charakter łączy się nierozerwalnie z najlepszą tradycją polskiej demokracji, której czujemy się spadkobiercami. Osiągnięcia takich mężów stanu jak Karol Eugeniusz Lewakowski, Wincenty Witos (Premier Rządu RP podczas wojny polsko-bolszewickiej), Maciej Rataj (Marszałek Sejmu RP, dwukrotnie sprawował funkcje głowy państwa), czy Stanisław Mikołajczyk (premier rządu RP na uchodźstwie) są dla nasz wzorem i pokazują jak należy uczciwie i wytrwale pracować na rzecz Ojczyzny. Hasła lansowane przez różne środowiska muszą pokrywać się z rzeczywistością Dzisiejsza niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków jest niestety złą prognozą dla przyszłości naszej demokracji, demokracji, której trzeba się wciąż uczyć. Dlatego Forum Młodych Ludowców jest właściwym miejscem do aktywnego rozwoju i budowania lepszej przyszłości dla młodych ludzi i dla naszego Kraju. Zapraszamy do współpracy!

 

Forum Młodych Ludowców jest oficjalną młodzieżówka Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Działa jako stowarzyszenie w oparciu o własny statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym. FML działa od 2000 roku i utworzone zostało z inicjatywy młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu województwa lubelskiego (choć istnieją także dokumenty, że pierwsze struktury FML powstały już w 1999 roku w Nowym Sączu). Pierwszym Prezesem Forum Młodych Ludowców był Piotr Sawicki. W roku 2001 zastąpił go Witold Perka, dzisiaj wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnym szefem młodzieżówki jest Dariusz Klimczak. FML ma struktury we wszystkich województwach, w tym w większości powiatów. Według wszelkich oficjalnych danych należy do czołówki najlepiej zorganizowanych organizacji młodzieżowych działających na polskiej scenie politycznej.

start
aktualnosci
aboutus
historia
joinus
calendar
Archive

banner psl
banner psl lub


 

 

 

 

banner kos
banner fml
FML yt BANNER

 Copyright © 2019 Ludowiec Kraśnicki  Rights Reserved.